Startuj z nami!

www.czasnawypoczynek.pl

relaks, wypoczynek, zwiedzanie...

mapa polskich obiektów turystycznych
Regiony Polecane Kategorie Warto zobaczyć Oferty specjalne Dodaj obiekt

Prezentacja Mapa okolicy W pobliżu
Brama Bańska
al. Niepodległości, 74-100 Gryfino

Brama Bańska
 
Brama Bańska zbudowana jest w dolnej, prostopadłościennej części, z kamienia polnego z użyciem cegły do blend - tą część wzniesiono około roku 1300 jako istotny element murów obronnych. Jak wykazały niemieckie badania z roku 1899, mocno scementowany kamienny fundament osadzony jest na twardym, piaszczystym podłożu dwa i pół metra pod powierzchnią ziemi.

Fundament w formie ogromnego kloca obejmuje cały obrys bramy, znajduje się więc również pod przejazdem. Sam otwór przejazdu był pierwotnie wyższy, lecz z powodu corocznych wylewów Odry od strony bardzo nisko położonych łąk św. Jerzego (dziś teren pomiędzy ul. Łużycką a zespołem boisk klubu sportowego), drogę wprowadzającą do miasta musiano solidnie nadsypać.

W 1912 roku w czasie robót związanych z zakładaniem wodociągów miejskich stwierdzono, że na całej trasie od bramy przez dzisiejsze ulice Niepodległości i Piastów aż do mostu na Regalicy, na głębokości około 1 metra pod ówczesnym brukiem, znajduje się solidna grobla kamienna, a pod nią około 80cm niżej starszy ruszt z drewnianych kloców.

Na początku swego istnienia brama była budowlą kamienną bez dachu, z platformą otoczoną blankami. Później otrzymała dach namiotowy (dwuspadowy). Cały masywny blok bramny ma 15,3m wysokości, do 11,75m zbudowany jest z kamienia polnego i nadbudowany w XV wieku cegłą o dalsze 3,55 metra.

Wymiary zewnętrzne bramy wynoszą 8m x 8,5m, grubość ścian przejazdu - wschodnia 1,65m, zachodnia (z klatką schodową w grubości muru) 2,20m.

Wielki ostrołukowy otwór nad przejazdem bramnym od strony miasta zamurowany został po roku 1500. Do tego czasu służył jako wejście na poziom obronny z drewnianego ganku (hurdycji) dla strażników i obrońców. Wspomniana klatka schodowa w grubości muru zachodniego musiała być zbyt ciasna dla uzbrojonych wojów i ich akcesoriów.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Ciekawe budowle
- Mury obronne
- Zabytki