Wstecz

Ekomuzeum Alwernia
Alwernia, 32-566 Alwernia

Ekomuzeum Alwernia
 
Ekomuzeum to sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany jako wypadkowa warunków naturalnych i działalności ludzi, historycznej i obecnej.

Do Ekomuzeum Alwernia należą znajdujące się na terenie Gminy Alwernia obiekty geologiczne, przyrodnicze (Zespół osobliwości geologiczno przyrodniczych Jury) oraz kulturowe (Warsztat rzemiosła garncarskiego w Regulicach i zabytkowa zabudowa rynku w Alwerni) będące eksponatami ekomuzealnymi.

Obiekty należące do Ekomuzeum Alwernia to:

Źródło w Regulicach, z krystalicznie czystą wodą jest najbardziej znane w regionie. Ze skał wapiennych bije bardzo silne wywierzysko, które zachwyca czystością i smakiem wody. Powstało tu miejsce do wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Na zagospodarowanym placu stoi wiata z ławkami, palenisko i obudowana studnia. Źródła mają stałą temperaturę 9,2oC. Biją spod jurajskich skał wapiennych położonych na głębokości 80m i są odpływem wielkiego jeziora.

Skały Gaudynowskie to jurajskie skałki geologiczne w postaci iglic i prostopadłych ścian, które stanowią pomnik przyrody nieożywionej o charakterze rezerwatowym. Są one najbardziej na południowy zachód wysuniętą wychodnię skalistych wapieni górnojurajskich. Skały ciągną się kilkaset metrów na prawym brzegu potoku Brodło, osiągając wysokości kilkunastu, a nawet 20 metrów. Porośnięte są rzadko spotykanymi kwitnącymi bluszczami, które są osobliwością przyrodniczą.

W południowej części ze skał wypływa krasowe źródełko.

Arkoza kwaczalska to występująca w piaskowcu największa osobliwość geologiczna występująca na terenie gminy Alwernia. W arkozie znajdują się fragmenty skrzemieniałych paleozoicznych pni araukarii - drzew szpilkowych, których tkanki zostały zastąpione przez krzemionkę i w tej postaci dotrwały do naszych czasów. Największą araukarię, o pniu długości 7 metrów i 120cm średnicy, odnaleziono w 1946 roku.

Warsztat rzemiosła garncarskiego w Regulicach powstał dla podtrzymania i kultywowania wymierających już tradycji garncarstwa, które należy do najstarszych rzemiosł na tym terenie i było kiedyś szeroko rozpowszechnione. Znajduje się też tutaj Izba Tradycji Regionalnych Alwerni. Wyroby garncarskie sprzedawano niegdyś na jarmarkach w Chrzanowie, Alwerni i Krzeszowicach. Produkowano cegły, kafle oraz ceramikę użytkową i zabawki.

Rynek w Alwerni - Zabytkowy zespół urbanistyczny Alwerni to niezwykle malownicze miejsce. Stary, prostokątny rynek jest jednocześnie pięknie utrzymanym parkiem z dominującą grupą starych dębów, będących pomnikami przyrody, zgrupowanych wokół kapliczki. Uroku dopełniają XIX- i XX-wieczne drewniane domy o konstrukcji zrębowej i czterospadowych dachach z podcieniami.

Ekomuzeum Alwernia zostało wybrane do odznaki Zielonych Szlaków Greenways. W jej ramach jest opublikowany Paszport Zielonych Szlaków, który zawiera regulamin odznaki, opisy inicjatyw na Greenways jak i miejsca na przybicie pieczątek, każdego z 50-ciu specjalnie wybranych miejsc z 6-ciu szlaków.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Parki
- Pomnik przyrody
- Szlaki turystyczne
- Zabytki