Wstecz

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. (33) 874-26-05
http://muzeum.sucha-beskidzka.pl

 
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej jest samorządową instytucją kultury Gminy Sucha Beskidzka. Zostało powołane na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/381/06 z dnia 24 października 2006 roku. Inauguracja działalności nastąpiła 15 września 2007 roku.

Siedzibą muzeum jest południowo-wschodnie skrzydło renesansowego zamku, nazywanego popularnie "Małym Wawelem". Muzeum posiada następujące działy: historyczny – kolekcja działu mieści się na I piętrze południowo-wschodniego skrzydła zamku, etnograficzny - obrazujący tradycyjną kulturę ludową Górali Babiogórskich i Żywieckich usytuowany w budynku "Domku Ogrodnika", który położony jest w zachodniej część parku zamkowego oraz dział edukacji i promocji.

W 2011 roku w muzeum, w ramach rządowego programu Kultura+ powstała w pełni wyposażona pracownia digitalizacyjna.

Cele muzeum to m.in.: gromadzenie zabytków, katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów, magazynowanie w sposób dostępny do celów naukowych, zabezpieczanie i konserwację oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie w terenie zabytków archeologicznych nieruchomych, urządzanie wystaw stałych i czasowych, organizowanie badań naukowych, prowadzenie działalności edukacyjnej, prowadzenie działalności wydawniczej.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Muzea