Wstecz

Kościół św. Erazma w Barwałdzie Dolnym
Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna
tel. (33) 872-20-28
http://www.barwald.swerazm.strefa.pl
barwald.swerazm@interia.pl

 
Obecny zabytkowy kościół p.w. św. Erazma pochodzi z końca XVIII wieku. Został oddany do użytku i konsekrowany w 1782 roku. Fundatorem świątyni był Jan Biberstein - ówczesny właściciel Barwałdu. Kościół był wielokrotnie remontowany. W latach 30. XX wieku pokryto go dachówką, w miejsce gontów i dobudowano część zachodnią. Ostatnią kompleksową konserwację i remont przeprowadzono w latach 1985-1990 staraniem ks. Jana Dubiela.

Wrócono m.in. do gontowego pokrycia dachu. Wyremontowany kościół poświęcono 2 czerwca 1990 roku w dniu Patrona Kościoła św. Erazma.

Kościół ten jest cennym zabytkiem drewnianego budownictwa sakralnego, znajdujący się na szlaku architektury drewnianej w województwie małopolskim. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się barokowe tabernakulum, a nad nim obraz św. Erazma namalowany w 1877 roku. W lewym ołtarzu bocznym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (na desce) z XVI wieku, w sukienkach barokowych z XVIII wieku. Po 1682 roku obraz znajdował się w głównym ołtarzu w dawnym kościele.

W prawym ołtarzu znajduje się obraz św. Trójcy z 1784 roku.

W kościele znajdują się organy rokokowe z 1794 roku. Wykonane zostały przez organomistrza z Zatora. Chrzcielnica kamienna barokowa została prawdopodobnie przeniesiona z pierwszego kościoła p.w. Św. Andrzeja. Na suficie prezbiterium znajduje się obraz Zwiastowania NMP, a na suficie nawy obraz Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. W polichromii ścian herby szlacheckiej. W skarbcu znajdują się: monstrancja rokokowa, kielich i pacyfikał klasycystyczny oraz ornat haftowany z XVIII wieku.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne