Wstecz

Kościół św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach
Zebrzydowice, 34-130 Zebrzydowice

Kościół św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach
 
Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach to zabytkowy rzymskokatolicki kościół należący do archidiecezji krakowskiej. Kościół został ufundowany przez Mikołaja Zebrzydowskiego. Wybudowano go w latach 1599-1602 na miejscu starego kościoła p.w. św. Marcina z lat 1325-1327 (jego dzieje nie są znane aż do końca XVI wieku, gdyż zaginęły wszelkie dokumenty z tamtego okresu).

Murowany, orientowany kościół zbudowany został na planie prostokąta, w stylu renesansowo-barokowym. Po bokach prezbiterium znajdują się dwie przybudówki z lożami i otwartymi do wnętrza arkadowymi emporami na piętrze. W miejscu łączenia nawy i prezbiterium wznoszą się na planie kwadratu niższe od kalenicy dachu dwie wieże z lokalnościami, pokryte dachem namiotowym. Wnętrze nawy jest rozczłonkowane pilastrami. Na zewnątrz znajdują się częściowo szkarpy, częściowo lizeny.

Fasada zwieńczona jest trójkątnym frontonem, na osi znajduje się portal z pilastrami dźwigającymi belkowanie i trójkątny przyczółek. W dolnych oknach znajdują się posągi świętych. Prezbiterium i nawa sklepione kolebkowo z lunetami.

W manierystycznym ołtarzu głównym z około 1600 roku umieszczone są dwa obrazy: Zwiastowania Najświętszej Panny Marii i nasuwany na niego – św. Michała Archanioła. Na szczycie ołtarza znajduje się rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, depczącej szatana w postaci lwa - przeniesiona z poprzedniego kościoła i stanowiąca cenny zabytek śląskiej sztuki gotyckiej sprzed 1400 roku. Dwa boczne ołtarze i ambona posiadają cechy renesansowe. Polichromia pochodzi z 1925 roku.

Od roku 2007 w kościele tym trwają prace konserwatorskie polichromii na ścianach, ołtarza głównego, czterech ołtarzy bocznych, ambony oraz chrzcielnicy.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne