Wstecz

Centrum Kultury; Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Broniewskiego 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel./fax: (33) 876-66-36
http://www.ckstkalwaria.combiuro@ckstkalwaria.com

 
Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej (w nowym budynku) przy ulicy Broniewskiego 3 działa od kwietnia 2006 roku. Do tego czasu ośrodek mieścił się przy ulicy Mickiewicza.

Statutowe cele działalności Centrum Kultury to:
  • rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
  • przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych
  • kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru
  • edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki
  • wspieranie organizacyjne i finansowe orkiestr dętych działających na terenie gminy
  • prowadzenie działalności Izby Muzealnej

W centrum znajduje się sala widowiskowa, która posiada 258 miejsc siedzących. Wyposażona jest m.in. w: sprzęt nagłaśniający, sprzęt nagrywający, ekran, projektor oraz dużą scenę. Umożliwia to profesjonalne przeprowadzanie imprez.


Zajęcia stałe odbywające się w centrum to: aerobik, informatyka, kółko modelarskie, taniec współczesny, warsztaty poetyckie, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Ośrodki kultury
- Rekreacja
- Rozrywka