Wstecz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-43-39, fax: (33) 843-47-27
http://www.mosir.oswiecim.pl
biuro@mosir.oswiecim.pl

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu został powołany Uchwałą Rady Miasta z dnia 26.05.1999 roku. Jest jednostką, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta w zakresie sportu i rekreacji.

Do podstawowych zadań MOSiR należy w szczególności:
 • organizacja i koordynacja działalności sportowo-rekreacyjnej
 • organizowanie popularnych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
 • organizowanie i koordynacja działalności stałych zespołów ćwiczebnych i sekcji sportowych
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
 • prowadzenie działalności usługowej i handlowej z wykorzystaniem m.in. majątku gminy miejskiej Oświęcimia

MOSiR posiada:
 • własną bazę sportowo-rekreacyjna
 • stadion przy ul. Legionów
 • halę lodową
 • krytą pływalnię
 • "Hotel Olimpijski"
 • boiska do piłki nożnej
 • zespół boisk na Os. Stare Stawy

W Miejskim Ośrodku działają sekcje sportowo-rekreacyjne: ju-jitsu, mini-siatkówki, piłki nożnej, mini-hokeja.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Rekreacja
- Rozrywka