Wstecz

Cmentarz Żydowski w Oświęcimiu
ul. Dąbrowskiego, 32-600 Oświęcim

Cmentarz Żydowski w Oświęcimiu
 
Cmentarz żydowski w Oświęcimiu znajduje się u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Wysokie Brzegi. Cmentarz zajmuje powierzchnię 1,7 ha.

Na cmentarzu znajduje się ponad 1000 macew, z których najstarsza pochodzi z 1757 roku. Nagrobki pochodzą z XIX i początku XX wieku. Zostały wykonane z granitu i piaskowca. Płaskie kamienne tablice nagrobne są zdobione i widnieją na nich inskrypcje w języku hebrajskim, polskim i niemieckim. Część najbardziej zniszczonych macew zebrano i umieszczono na wspólnym cokole, który pełni funkcję pomnika-lapidarium.

Kirkut w Oświęcimiu został założony w połowie XVIII wieku. Podczas II wojny światowej hitlerowcy bardzo zdewastowali cmentarz. Po zakończeniu wojny mimo powrotu do miasta małej grupy ocalonych Żydów na cmentarzu nie odbył się żaden pochówek. Wówczas uporządkowano go i odnowiono okalający go mur. W latach 70. i 80. XX wieku cmentarz był wielokrotnie dewastowany przez okolicznych wandali.

W 1980 roku cmentarz odnowiono i uporządkowano. Wkrótce na grobach rodziny Sharfów wystawiono ohel. W latach 90. Fundacja Rodziny Nissenbaumów zainstalowała światło w ohelu oraz doprowadziła bieżącą wodę przy wejściu na cmentarz. W 2000 roku na cmentarzu odbył się pochówek ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia, Szymona Klugera (zm. 26.05.2000). Jego ciało złożone zostało w specjalnie zbudowanym ohelu.

W latach 2003-2004 cmentarz został ponownie uporządkowany.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Cmentarze
- Zabytki sakralne