Wstecz

Zamek w Chudowie
Chudów, ul. Podzamcze 6, 44-177 Gierałtowice
http://www.zamekchudow.pl

 
Obecny renesansowy zamek zbudowano na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 30 x 26m. W środku założenia znajdował się niewielki dziedziniec z centralnie usytuowaną studnią.

Czworoboczną wieżę o wymiarach 8,8 x 7,5m umiejscowiono w południowo-zachodniej części założenia. Po obu jej stronach wzniesiono prostokątne budynki, pełniące funkcje mieszkalne. Po prawej stronie wieży znajdował się trzykondygnacyjny tzw. dom pański, z którego przyziemia na zewnątrz prowadziła zamkowa furta. Po lewej stronie wieży ulokowany był tzw. budynek służebny. Zamkowy dziedziniec okalały drewniane ganki.

Pierwotne wejście do zamku wiodło przez most nad fosą, prowadzący bezpośrednio na drugą kondygnację wieży.

Z badań historycznych wynika, że renesansowy zamek powstał na miejscu wcześniejszego średniowiecznego założenia, który należy wiązać z XV-wieczną siedzibą rodu Chudowskich. Za budowniczego renesansowego zamku kamienno-ceglanego uznaje się Jana Gierałtowskiego, który w 1532 roku kupił dobra rycerskie Chudów - Paniówki. Po roku 1768 zamek dość często zmieniał właścicieli tracąc na znaczeniu.

W 1837 roku właścicielem zamku w Chudowie został Aleksander von Bally, który dokonał licznych przebudów, nie uwzględniając jednak pierwotnego stylu budowli, co doprowadziło do zatarcia renesansowej formy obiektu. Między innymi, w związku z legendami mówiącymi, iż zamek w Chudowie jest starym zamkiem templariuszy, von Bally przebudował wieżę, umieszczając w niej kaplicę (połączone dwie kondygnacje wieży).

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki
- Zamki