Wstecz

Park Kozie Góry w Rybniku
ul. Chwałowicka, 44-200 Rybnik

Park Kozie Góry w Rybniku
 
Park Kozie Góry w Rybniku jest największym i najstarszym parkiem miejskim w Rybniku. Położony jest w dzielnicy Meksyk przy ulicy Chwałowickiej. Cechą charakterystyczną jest jego położenie na terenie mocno pofałdowanym. Park liczy prawie 7ha powierzchni. Atrakcją parku jest ścieżka zdrowia, przy której usytuowane są przyrządy do ćwiczeń. Historia parku sięga końca XIX wieku. Juliusz Haase był wtedy właścicielem wielkiej fabryki skór.

Na przełomie 1887 i 1888 roku w fabryce doszło do tragicznego wypadku. Kilku pracowników zginęło, kilku innych odniosło poważne obrażenia. Zbliżały się właśnie wybory do rady miasta, w której wzorem swego ojca chciał również zasiąść Juliusz Haase.

Chcąc w pewnym sensie zadośćuczynić mieszkańcom za to nieszczęście, Juliusz Hasse postanowił ofiarować miastu część swoich włości – 1,2 hektara terenu położonego na lekkim wzniesieniu, po prawej stronie drogi prowadzącej do Chwałowic. Tereny te okoliczni mieszkańcy nazywali Kozimi Górami, co miało związek z wypasaniem na tamtejszych nieużytkach bardzo popularnych wtedy w gospodarstwach domowych kóz.

Zgodnie z wolą darczyńcy na przekazanych miastu terenach miał powstać pierwszy w Rybniku miejski park. Akt darowizny podpisano 12 stycznia 1888 roku. Miasto miało ten teren zadrzewić. W 1905 roku do darowanych gruntów miasto dodało swoje i w ten oto sposób powstał park o łącznej powierzchni 6,8 hektara. To właśnie ten rok przyjmuje się za datę powstania parku. W parku powstał mały amfiteatr i fontanna.

W parku urządzono też jedyną w mieście ścieżkę zdrowia i plenerową siłownię. Odporne na wandali urządzenia do wiosłowania, pedałowania, podciągania i skrętów tułowia cieszą się sporą popularnością. Są tu również: plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki i betonowe stoły do ping-ponga, a także zadaszona, plenerowa estrada. Roślinność parku tworzy wiele gatunków drzew, w tym przede wszystkim: stare lipy, jesiony, buki i dęby.

Poszycie parku składa się z wielu gatunków krzewów liściastych. Hucznie obchodzono 100-lecie parku. Jubileuszowy festyn zorganizowała Rada Dzielnicy Meksyk. Posadzono wtedy sześć młodych drzew - klony palmolistne.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Parki