Wstecz

Budynek Urzędu Miejskiego w Rybniku
Rynek, 44-200 Rybnik

Budynek Urzędu Miejskiego w Rybniku
 
Budynek urzędu miejskiego w Rybniku został wybudowany w latach 1927–1928. Architektonicznie jest przedstawicielem stylu klasycystycznego, z reprezentacyjną północną elewacją frontową.


Wnętrza pomieszczeń reprezentacyjnych z główna salą posiedzeń noszą znamiona modernizmu. W oknach sali posiedzeń i westybulu znajdują się cenne witraże z pracowni Braci Żeleńskich z Krakowa, przedstawiające "Rybnik" i związane z nimi "Górnictwo" "Hutnictwo” "Przemysł" i "Rolnictwo", przedstawione w duchu popularnego wówczas symbolizmu.

W końcu lat 90. XX wieku rozbudowano budynek od strony południowej.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki