Wstecz

Kaskady Rodła
Wisła-Czarne, 43-460 Wisła

Kaskady Rodła
 
Kaskady Rodła to najpiękniejszy zespół naturalnych progów wodnych na terenie Beskidów. Kaskady znajdują się na Białej Wisełce, w dzielnicy miasta Wisła (Wisła Czarne), w Beskidzie Śląskim.

Wysokość wodospadów na Białej Wisełce waha się od 0,5 – 5m. Nachylenie koryta jest tu duże i wynosi od 8 do 10%. Są to najwyższe wodospady Beskidu Śląskiego.

U podnóża wodospadów znajdują się wyżłobione kotły eworsyjne. Odsłaniające się w progach wodospadów skały reprezentują tzw. flisz karpacki, wykształcony w dwojaki sposób: niżej położone progi rozwinięte są na tzw. warstwach godulskich (drobnoławicowe piaskowce i łupki), natomiast wyżej położone progi założone są na tzw. warstwach istebniańskich (masywne piaskowce i zlepieńce) - te wodospady są wyższe i atrakcyjniejsze (właściwe Kaskady Rodła).

Pomysłodawcą nadania nazwy "Kaskady Rodła" był Jan Krop, ówczesny przewodniczący Towarzystwa Miłośników Wisły. Uroczystość nadania nazwy wodospadom Białej Wisełki odbyła się 19.IX.1987 r. w 65. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech. Przy wodospadach znajduje się punkt 22 ścieżki dydaktycznej.


Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Miejsca niezwykłe