Wstecz

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego
ul. Hutnicza 3, 43-450 Ustroń
tel. (33) 854-29-96
http://www.muzeum.ustron.plmuzeumustronskie@op.pl

 
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego to muzeum, w którym zgromadzono eksponaty dotyczące: hutnictwa i kuźnictwa, etnografii i sztuki oraz lecznictwa uzdrowiskowego. Muzeum znajduje się w zabytkowym budynku dawnej huty "Klemens" (czynnej w latach 1772-1897). Placówka ta została założona w dniu 18 kwietnia 1986 roku. Znajdują się w niej zabytkowe eksponaty związane z hutnictwem i kuźnictwem, oraz skansen przemysłowy i rolniczy.

Od 19 października 2006 Muzeum Ustrońskie znajduje się na trasie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Muzeum spełnia wiele ważnych i różnorodnych zadań dla miejscowego środowiska.

W ramach dokumentowania dziedzictwa kulturowego pozyskuje dawne sprzęty, rożne przedmioty, fotografie i archiwalia związane z historią Ustronia i jego mieszkańców, a po konserwacji przechowuje je dla przyszłych pokoleń lub prezentuje na wystawach. Muzeum corocznie organizuje kilkanaście wystaw. Muzeum popularyzuje różne formy działalności twórczej osób oraz instytucji dawnego i współczesnego Ustronia.

Prezentowało też ekspozycje sztuki: chińskiej, meksykańskiej i afrykańskiej oraz wielokrotnie dorobek artystyczny miast partnerskich Ustronia.

Od 1993 roku działa w Muzeum Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej. Placówka organizuje każdego roku około 40 spotkań o różnorodnej tematyce i charakterze: wernisaże wystaw, wieczornice, spotkania autorskie i koncerty. W programie imprez znajdują się często prezentacje multimedialne fotografii lub filmów oraz akcenty muzyczne. W murach tej instytucji występowały wielokrotnie wszystkie ustrońskie chóry oraz soliści.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Muzea