Wstecz

Obelisk Upamiętający Synagogę Tempel
ul. Wesoła, 34-300 Żywiec

Obelisk Upamiętający Synagogę Tempel
 
Synagoga Tempel znajdowała się w Żywcu, w dzielnicy Zabłocie, na rogu dzisiejszych ulic Dworcowej i Wesołej. Synagoga została zbudowana w połowie XIX wieku wraz ze stojącymi obok niej budynkami mykwy, Żydowskiego Domu Ludowego, Żydowskiej Szkoły Powszechnej oraz innych pomniejszych. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zburzyli synagogę i stojące wokół niej zabudowania. Po zakończeniu wojny na ich miejscu zostały wzniesione budynki Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej.

7 lipca 2003 roku na placu gdzie stała synagoga odsłonięto pomnik, upamiętniający istnienie synagogi. Całość stanowi głaz piaskowca o masie czterech ton, w który wkomponowano dwie tablice z brązowego granitu ze złotymi napisami w języku polskim i hebrajskim o treści: "W tym miejscu stała synagoga "Tempel" która została zburzona przez nazistowskiego okupanta w czasie II wojny światowej. Pamięci Żydów ziemi żywieckiej - mieszkańcy Żywca - lipiec 2003."

Do dnia dzisiejszego zachowały się drzewa okalające dawniej synagogę.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Pomniki