Wstecz

Park Habsburgów w Żywcu
ul. Zamkowa, 34-300 Żywiec

Park Habsburgów w Żywcu
 
Park Zamkowy to dawny ogród zamkowy o powierzchni około 26ha. Wyraźnie składał się z dwóch zespołów, jeden złożony z kwater i drugi z regularnie posadzonym drzewostanem. Przez pierwszy zespół przebiega kanał, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku, z tego też okresu pochodzi altana zbudowana w formie Domku Chińskiego, z uwidocznionym ponad dachem herbem Wielopolskich - Starykoń.

Na przełomie XIX i XX wieku park o układzie geometrycznym został przekomponowany w duchu angielskich założeń krajobrazowych.

W latach 1930-1936 wprowadzono nowe elementy dekoracyjne, które projektowała Angielka Brenda Colvin, a realizowała ogrodniczka Kit Beckh. Na osi głównej Pałacu powstała polana widokowa, założono okrągły basen z fontanną, pergole oraz półkoliste rozarium. Drewniane mostki nad kanałami zastąpiono kamiennymi, a na dziedzińcu zewnętrznym między Pałacem Habsburgów a Starym Zamkiem wybudowano ozdobną, kutą z żelaza studnię.

W 2009 roku zarówno park jak i Pałac Habsburgów przeszły gruntowną rewitalizację.

Projekt renowacji wykonywano na podstawie archiwalnych fotografii, aby park znowu przypominał czasy, gdy spacerowali tu Habsburgowie. Wyremontowano malownicze łukowate mostki oraz ścieżki parkowe. Zostały one wyłożone brukiem lub wysypane grysem. Do dawnej świetności wróciła fontanna oraz XVIII-wieczny Domek Chiński. Odtworzono również ślad przepływającego przez park potoku Młynówka. W 2012 roku na terenie parku otwarto Park Miniatur.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Parki