Wstecz

Kościół św. Marka w Żywcu
ul. Sienkiewicza, 34-300 Żywiec

Kościół św. Marka w Żywcu
 
Kościół Św. Marka położony jest w dzielnicy Śródmieście, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwotnie był tu kościół drewniany, wzniesiony w 1591 roku jako jako wotum przebłagalne dla odwrócenia szerzącej się w Żywcu zarazy.

Obecny, murowany kościół został wybudowany w 1885 roku. W środku świątyni znajdował się niegdyś gotycki tryptyk, z którego zachowały się skrzydła przedstawiające Chrystusa Bolesnego, Matkę Boską oraz świętych. Obecnie skrzydła tryptyku znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na zewnątrz, we wnęce wieży umieszczona jest drewniana polichromowana płaskorzeźba pochodząca z początku XVII wieku, przedstawiająca św. Marka.

Przy kościele położony jest zabytkowy cmentarz, który został zamknięty po roku 1797, kiedy to weszły w życie nowe przepisy sanitarne władz austriackich, na mocy których cmentarze powstawać powinny poza zwartą zabudową, w oddaleniu od miasta. Na cmentarzu, w pobliżu neogotyckiej kaplicy grobowej stoi kamienna rzeźba św. Józefa z Dzieciątkiem. Postać św. Józefa umieszczona jest na wysokim czworościennym postumencie z cokołem i gzymsem.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne