Wstecz

Rezerwat Łężczok
ul. Gliwicka, 47-400 Racibórz

Rezerwat Łężczok
 
Rezerwat przyrody Łężczok to leśny rezerwat przyrody w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, położony pomiędzy Raciborzem, Nędzą, Zawadą Książęcą i Babicami. Znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".

Rezerwat posiada bogatą faunę oraz florę. Na terenie rezerwatu żyje 51% gatunków ptaków żyjących w Polsce, czyli ponad 190 gatunków, z czego 115 to gatunki lęgowe. Poza licznym i różnorodnym ptactwem tereny rezerwatu zamieszkiwane są przez licznych reprezentantów płazów i gadów. W rezerwacie doliczono się także wiele gatunków owadów. Ostatnią grupą zwierząt występującą w rezerwacie to ssaki, które są reprezentowane przez 23 gatunki. W rezerwacie występują zwierzęta, które podlegają ochronie.

Prze rezerwat przechodzą przez niego dwa szlaki turystyczne oraz jedna trasa rowerowa. Status rezerwatu posiada od 23 stycznia 1957 roku.

Teren rezerwatu ograniczony jest od wschodu linią kolejową nr 151, biegnącą z Kędzierzyna-Koźla do Chałupek. Jest jednym z największych w województwie śląskim. Jego powierzchnia wynosi 408,9ha, z czego 245ha stanowią stawy, 144ha lasy, 7ha łąki, zaś pozostałą część stanowią drogi i groble. Łężczok sąsiaduje z użytkami zielonymi i polami uprawnymi. Na terenie rezerwatu znajduje się 8 stawów (istnieją od XIII wieku i prowadzona jest na nich ekstensywna gospodarka rybacka).

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Flora
- Lasy
- Rezerwaty
- Szlaki turystyczne