Wstecz

Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy
ul. Cysterska 4, 47-430 Rudy
tel. (32) 410-33-11, tel. kom. 604-211-180
http://www.rudy.info.pl
http://www.rudy-opactwo.pl

 
Zespół Klasztorno-Pałacowy tworzą: dawny klasztor cystersów - późniejszy pałac książęcy, kościół cysterski - obecnie kościół parafialny. XIII-wieczny klasztor był wielokrotnie przebudowywany i prawie zupełnie stracił swój średniowieczny styl. Pierwsza gruntowna przebudowa klasztoru nastąpiła w XVII wieku, w czasach opata Andrzeja Pospela, kiedy to pod kierunkiem mistrza murarskiego Melchiora Wernera z Nysy, wzniesiony został pałac opacki na północ od klasztoru.

Kolejne zmiany rozpoczęły się w 1834 roku, po rozwiązaniu zakonu. Klasztor zaczęto przebudowywać na siedzibę magnacką. Zostały wyburzone zabudowania gospodarcze i założono park w stylu angielskim. W 1945 roku pożar wzniecony przez żołnierzy Armii Czerwonej zniszczył książęcą rezydencję. Zabudowania poklasztorne stały w ruinie przez szereg lat i dopiero w latach 70. XIX wieku rozpoczęto remont opactwa. Do roku 1986 odgruzowana i zrekonstruowana została część klasztoru.

W 1995 renowacji poddana została główna fasada. Od 1998 roku, gdy Diecezja Gliwicka objęła własność opactwa, prace remontowo-konserwatorskie nabrały tempa. W obiekcie utworzony został Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny. Obecnie dawne zabudowania klasztorno-pałacowe, zaczynają w pełni odzyskiwać swój pierwotny blask. Większą część klasztoru udostępniono już zwiedzającym. Część pomieszczeń już zostało udostępnione na organizację wystaw i koncertów.

Z obiektów towarzyszących założeniu klasztornemu zachowało się kilka elementów:
  • budynek gospodarczy, położony naprzeciw fasady kościoła klasztornego, przebudowany w 1950 roku
  • budynek przy wjeździe na teren klasztoru – obecnie plebania
  • mur ogrodzenia biegnący wzdłuż głównej alei dojazdowej do kościoła
  • kamienna figura Św. Jana Nepomucena z 1724 roku

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne