Wstecz

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Mickiewicza 8, 47-400 Racibórz

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to najstarsza raciborska parafia (powstała przed 1246 rokiem), która swym zasięgiem obejmuje centrum miasta. Należy do dekanatu raciborskiego leżącego w diecezji opolskiej. Kościół mieści się w południowym narożu rynku, gdzie zbiegają się ulice Mickiewicza i Nowa. Kościół według tradycji XVI-wiecznej pochodzi z początków XII wieku. Ufundowali go mieszkanie raciborscy. Budowla zachowała swój obecny kształt od czasu gruntownej przebudowy po pożarze w 1300 roku.

Z tego okresu zachowała się główna bryła tworząca trójprzęsłową nawę w stylu gotyckim z zachowanym w prezbiterium sklepieniu krzyżowo-żebrowym. Wnętrze posiada wysmukłe proporcje dodatkowo podkreślone przez ostrołukowe otwory okienne z bogatymi maswerkami i laskowaniami.

Oprócz tego kościół wielokrotnie ulegał zniszczeniu w wyniku wojen i pożarów, m.in. w: 1241 roku, 1426 roku, 1546 roku, 1643 roku, 1774 roku, a szczególne zniszczenie przyniosła II wojna światowa w 1945 roku, kiedy to został zniszczony dach, hełm wieży i wnętrze wraz z tzw. polską kaplicą, gdzie znajdował się sarkofag świętobliwej Ofki, który został przeniesiony w 1819 roku z dawnego kościoła dominikanek. Kościół został odbudowany w latach 1948-1959.

Kościół jest w stylu gotyckim, lecz był wielokrotnie przekształcany. Kościół obchodził w 2005 roku 800-lecie swego istnienia.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne