Wstecz

Baszta Więzienna w Raciborzu
ul. Basztowa, 47-400 Racibórz

Baszta Więzienna w Raciborzu
 
Baszta więzienna to budowla renesansowa, powstała prawdopodobnie w 1574 roku, która zachowała się do dzisiaj. W XVII wieku w wieży prawdopodobnie byli przetrzymywani mistrzowie masarscy oskarżeni o zawyżanie cen. Według zachowanych wzmianek w "zimnym pokoju" wyścielonym źdźbłem słomy mieli być przetrzymywani w aresztanci. W latach 1896-1900 baszta została częściowo przebudowana. Remont przeprowadzono w 1958 roku.


Pierwotnie baszta miała prawdopodobnie tylko trzy ściany, a od strony miasta była otwarta. Obecnie posiada cztery ściany. Zbudowana została na planie prostokąta, w trzech czwartych wysokości przecięta jest silnie profilowanym gzymsem, ponad którym znajduje się attyka ze strzelnicami kluczowymi. W narożach znajdują się cztery kwadratowe wieżyczki. Przy baszcie zachował się fragment murów obronnych.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Obiekty militarne
- Zabytki