Wstecz

Arboretum Bramy Morawskiej
ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz
tel. (32) 415-44-05

Arboretum Bramy Morawskiej
 
Arboretum Bramy Morawskiej to ogród botaniczny usytuowany we wschodniej części Raciborza obejmujący całym swoim zasięgiem las komunalny Obora. Arboretum Bramy Morawskiej usytuowane jest we wschodniej części Raciborza, po prawej stronie rzeki Odry. Ponadto kompleks leśny położony jest w południowo-zachodniej części Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". Arboretum znajduje się w korytarzu ekologicznym, tzw. Pradolinie Górnej Odry o znaczeniu międzynarodowym.

Ogród botaniczny zajmuje powierzchnię 164ha, którą można podzielić na dwa zasadnicze obszary.

Pierwszy obszar ma powierzchnię około 35ha, znajduje się tu zagospodarowany i ogrodzony ogród właściwy, gdzie umieszczono kolekcje roślin i ośrodki dydaktyczne. Drugi obszar to część przyrodniczo-krajobrazowa z fragmentami naturalnej przyrody. Bogactwo gatunkowe roślin, grzybów i zwierząt las Obora zawdzięcza swemu położeniu w pobliżu Bramy Morawskiej, przez którą prowadzi korytarz ekologiczny będący szlakiem migracji wielu gatunków.

W runie leśnym występują tu gatunki rzadko spotykane na Śląsku, np.: cebulica dwulistna (Scilla bifolia) czy wyżpin jagodowy (Cucubalus baccifer). Ze względu na historycznie ekstensywne użytkowanie lasu Obora, w wielu miejscach występują drzewostany ze znaczącym udziałem ponad dwustuletnich dębów oraz ponad stuletnich sosen, lip, modrzewi, grabów, jak też brzóz, olsz i świerków. Natomiast rośliny runa, a wśród nich wiele gatunków objętych w Polsce prawną ochroną, mogły wykształcić naturalne, trwałe stanowiska.

Na dwóch ścieżkach dydaktycznych - dendrologicznej oraz ekologicznej - młodzież, nie tylko szkolna, może w czasie zajęć terenowych poznać i nauczyć się rozróżniać podstawowe gatunki drzew tworzące zbiorowiska leśne w Polsce, jak też zdobyć elementarne wiadomości z ekologii lasu. W mini-ZOO można obejrzeć ptaki i ssaki różnych kontynentów oraz dowiedzieć się czym jest biogeografia zwierząt.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Flora
- Ogrody leśne
- Ogrody zoologiczne