Wstecz

Ruiny Zamku w Tworkowie
ul. Zamkowa, 47-451 Tworków
tel. (32) 419-61-28

Ruiny Zamku w Tworkowie
 
Ruiny zamku położone są w niewielkiej miejscowości Tworków niedaleko Raciborza. W miejscu dzisiejszych ruin zamku prawdopodobnie znajdowała się średniowieczna warownia wzniesiona w stylu gotyckim.

W 1557 dobra tworkowskie nabył sędzia ziemski Kasper Wiskota von Wodnik. W 1567 rozpoczął budowę zamku, jako swojej rodowej siedziby. Powstała trójskrzydłowa budowla, wzniesiona na planie zbliżonym do podkowy. Część środkowa zamku (północna) posiadała wybrzuszenie w kierunku południowym z dwoma skrzydłami po bokach, które otaczały dziedziniec. W czasie wojny trzydziestoletniej w pałacu mieściła się kwatera wojskowa.

W drugiej połowie XVII wieku, kiedy Tworków należał do rodu von Reistwitz, dokonano przebudowy pałacu. W 1752 rodzina Eichendorff założyła park w stylu angielskim.

W 1841 roku do Tworkowa wprowadzili się ostatni, jak się miało okazać, mieszkańcy pałacu - rodzina von Saurma-Jeltsch. W latach 1872-1874 przeprowadzili gruntowaną przebudowę kompleksu w stylu neorenesansowym. Najbardziej widocznym nowym elementem był czworoboczna wieża, dobudowana do skrzydła zachodniego. Dziedziniec otoczono arkadami.

Po pożarach w 1931 roku i w 1945 roku zamek zaczął niszczeć i popadać w ruinę. W takim stanie pozostaje do dzisiaj. Można zwiedzać ruiny zamku w Tworkowie. Obecnie w najlepszym stanie zachowała się wieża (na jej ścianie widać datę 1872 z informacją o budowie oraz herb rodziny von Saurma-Jeltsch) oraz korpusy skrzydeł. Ruiny są własnością gminy Krzyżanowice. Od 2009 roku można je zwiedzać.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki
- Zamki