Wstecz

Kościół Parafialny św. Marii Magdaleny
ul. ks. K. Damrota 62, 43-100 Tychy

Kościół Parafialny św. Marii Magdaleny
 
Budowę tego kościoła zakończono w 1782 roku, chociaż plan budowy nowego, murowanego kościoła powstał jeszcze w roku 1769, za czasów ks. Andrzeja Józefa Tomickiego. Proboszczem w tym czasie był ks. Stanisław Kroczek.

Kościół w niezmienionej postaci przetrwał aż do roku 1906. W tym czasie dokonano tylko kilku napraw i renowacji. W 1822 roku przebudowano chór, w 1826 i 1857 roku odnowiono organy, naprawiono dach na wieży głównej. W 1906 roku zakończono prace budowlane, w wyniku których poszerzono kościół o dwie nawy, zarazem zmieniając prezbiterium. Pojemność kościoła powiększyła się blisko trzykrotnie. Przebudowa kościoła, który był za mały dla powiększającej się wsi była zasługą ks. Jana Kapicy.

Poświęcenia przebudowanego kościoła dokonano w 1907 roku. Po przyłączeniu Tychów do Polski, w 1929 roku ks. Jan Kapica zakończył dzieło rozbudowy: podwyższono wieżę, nadając kościołowi jego dzisiejszy wygląd (dawna wieża nie harmonizowała z nową, dużą budowlą). Wieżę poświęcono 1.IX.1929 roku. Do najbardziej zasłużonych kapłanów w tej parafii należeli ks. Karol Palica i ks. Jan Kapica.


Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne