Wstecz

Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie
ul. Piastowska 26, 43-200 Pszczyna
tel.: (32) 210-16-27, (32) 210-22-13
http://www.muzeumprasy.plbiuro@tmzp.pl

 
Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie jest instytucją muzealną, w której zgromadzono maszyny drukarskie, urządzenia introligatorskie i dawną prasę. Udostępnia zwiedzającym ekspozycje poświęcone technice drukarskiej. Muzeum znajduje się w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 26 w kamienicy z końca XVIII wieku. Placówka ta została założona w 1985 roku.


Ekspozycję placówki stanowi ogromna ilość gazet i czasopism o treściach patriotycznych - budowanie świadomości narodowej polskiej Ślązaków, doprowadzenie do rozstrzygnięć historycznych, a także sprzęty, maszyny i inne eksponaty z zakresu czasopiśmiennictwa śląskiego oraz dawnego drukarstwa i introligatorstwa. Nierzadko trafiają się białe kruki.

Znajdują się w tu eksponaty obrazujące dawną technikę drukarską, takie jak: maszyny drukarskie, urządzenia introligatorskie oraz linotyp. Najstarszy eksponat to brewiarz z 1688 roku tłoczony w Antwerpii w słynnej Oficynie Plantiniana przez Baltazara Moreti.


W kamieniczce Muzeum na piętrze mieści się także "Izba u Telemanna" - salka muzyki kameralnej, prezentująca dawne instrumenty muzyczne z terenu Śląska, jak również użyczająca swojego zaczarowanego wnętrza muzykom i koncertmistrzom z górnej półki (m.in. Dialogi muzyki i poezji "Plesna Civitas", stworzone przez Aleksandra Spyrę).

Jest także pomieszczenie poświęcone Ludwikowi Musiołowi, autorowi monografii wielu śląskich miejscowości i parafii m.in. Pszczyny, Tychów, Mikołowa i wielkich Katowic.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Muzea