Wstecz

Brama Wybrańców w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców, 43-200 Pszczyna

Brama Wybrańców w Pszczynie
 
Brama Wybrańców, zwana również "Wartą", powstała w 1687 roku. Jest to najstarsza, zachowana do dziś w niezmienionej formie, część kompleksu zamkowego w Pszczynie.

Usytuowana w pd.-zach. części rynku, była głównym wjazdem na teren zamku. Wzniesiona została przez budowniczego Consilio Miliusa na zlecenie ówczesnego właściciela zamku Baltazara Promnitza w miejscu dawnej, XV-wiecznej wartowni z mostem zwodzonym przez fosę. Mieściły się w niej pomieszczenia dla straży zamkowej. Żołnierze do straży byli nazywani właśnie "wybrańcami". Pszczyńscy "wybrańcy" strzegli zamku do 1875 roku.

Jest to budynek murowany z cegły, otynkowany, parterowy, z załamanym w kierunku południowym skrzydłem łączącym go z oficyną i okrągłą wieżą krytą dachem namiotowym przy narożniku pd.-wsch. Elewacja frontowa jest siedmioosiowa. Na osi brama przejazdowa sklepiona kolebkowo-krzyżowo, ujęta kamiennym, boniowanym portalem zamkniętym półkoliście. Układ wnętrz jest częściowo jedno-, częściowo dwutraktowy.

Do bramy prowadzi kamienny, łukowy mostek ponad dawną fosą, niegdyś otaczającą cały zamek. Ponad portalem połać dachu przerywa ozdobny szczyt flankowany pilastrami i płaskimi esownicami, na którym umieszczono kamienną płytę z herbami właścicieli Pszczyny. W szczyt wmurowana jest kamienna tablica, na której wyryto ukrytą w łacińskim napisie datę budowy bramy (chronostych).

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki