Wstecz

Kościół Jezusowy w Cieszynie
pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
tel. (33) 857-96-69
http://www.parafia.cieszyn.org.pl

 
Cieszyński Kościół Jezusowy był aż do wydania w 1781 roku przez cesarza Józefa II patentu tolerancyjnego jedyną świątynią ewangelicką na Śląsku Cieszyńskim. Od tego czasu zaczęto wznosić kościoły także i w innych miejscowościach. Całkowite równouprawnienie ewangelicy otrzymali w 1848 roku.

Cieszyński kościół jest jednym z największych kościołów na Śląsku.

Jego usytuowanie na zboczu wzgórza powoduje, że jest widoczny z trzech stron i dominuje nad miastem. Kościół wzniesiony jest na planie szerokiego krzyża z półkoliście zamkniętym prezbiterium, po bokach którego, na przedłużeniu galerii, mieści się prostokątna kaplica pogrzebowa i chrzcielnica. Wewnątrz znajdują się trzypiętrowe galerie w formie naw bocznych. Na zewnątrz widoczna jest elewacja frontowa dwukondygnacyjna, trójosiowa z kwadratową wieżą, wyodrębnioną w części górnej.

Wejście główne kościoła otoczone jest kamiennym portalem barokowym, zamkniętym łukiem półkolistym. Kościół Jezusowy jest przykładem architektury późnego baroku austriackiego. Rozwiązanie wnętrza miało służyć pomieszczeniu jak największej ilości wiernych, około 6000. Bryła kościoła stanowi pięcionawową bazylikę, której nawa główna posiada 4 przęsła o 4 kondygnacjach, od południowego wschodu zakończona jest jednoprzęsłowym prezbiterium o zamknięciu półkolistym.

Kościół ma już trzecie w swojej historii organy. Pierwsze małe istniały do 1785 roku, następne do okresu po pierwszej wojnie światowej, kiedy to zachowując barokową obudowę wmontowano 2076 piszczałek. Instrument posiada 36 registrów, 3 manuały i 1 pedał. Organy te zainstalowane zostały w 1924 roku. Na jednym z północnych filarów umieszczona jest ambona z dwukondygnacyjną mównicą. Ambona połączona z nadwieszonymi schodami została dobudowana w 1785 roku.

Chrzcielnica pochodząca z końca XVIII wieku wykonana jest z kamienia i posiada drewnianą pokrywę. Popiersie z brązu przedstawiające króla Karola XII jest darem ewangelików ze Szwecji. Ołtarz rokokowy wykonany w 1766 roku przez cieszyńskiego rzeźbiarza odznacza się dużymi wymiarami i skomponowany jest razem z oknami. Kościół Jezusowy jest ciekawym obiektem w historii miasta Cieszyna, znanym jako jedyna budowla, która od początku swego istnienia nie została zniszczona przez ogień.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne