Wstecz

Rezerwat Przyrody Kopce w Cieszynie
Cieszyn-Marklowice, 43-400 Cieszyn

Rezerwat Przyrody Kopce w Cieszynie
 
Rezerwat przyrody Kopce to leśny, częściowy rezerwat przyrody w Marklowicach, dzielnicy Cieszyna w woj. śląskim. Utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 18 grudnia 1953 roku.

Rezerwat ma powierzchnię 14,77ha. Obejmuje izolowany kompleks leśny na terenie Pogórza Cieszyńskiego, położony na stromej skarpie prawego brzegu rzeki Olzy oraz na przylegającym płaskowyżu. Przecinają go wąwozy o stromych stokach, których dnem płyną niewielkie cieki wodne. Obok znacznego urozmaicenia form morfologicznych terenu na uwagę zasługują wychodnie rzadkiej skały wulkanicznej - cieszynitu.

Rezerwat powołano w celu zachowania ze względów dydaktycznych i naukowych naturalnego fragmentu lasów liściastych piętra pogórza: grądu subkontynentalnego (z grabem, dębem szypułkowym, lipą, klonem polnym, modrzewiem europejskim, jaworem oraz wiązem górskim); żyznej buczyny karpackiej (z bukiem pospolitym, jaworem, klonem zwyczajnym, jesionem i świerkiem); łęgu jesionowo-wiązowego w miejscach najwilgotniejszych.

W rezerwacie spotkać można łącznie około 150 gatunków roślin naczyniowych, z których 14 podlega ochronie prawnej. Ochroną ścisłą są objęte: bluszcz pospolity, kruszczyk szerokolistny, kukułka Fuchsa, parzydło leśne, skrzyp olbrzymi, śnieżyczka przebiśnieg i wawrzynek wilczełyko. Ochronie częściowej podlegają kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, pierwiosnka wyniosła i przylaszczka pospolita.

Bardzo bogata jest fauna rezerwatu. Liczną grupą zwierząt na jego terenie są ptaki. Gniazdują tu m.in.: sikory, kos, pokrzewka czarnołbista, dzięcioł duży i bażant. Z płazów występują tu: żaba trawna, ropucha szara, traszka zwyczajna i salamandra plamista. Spotkać tu można także przedstawicieli wielu rzędów owadów, pajęczaków i ślimaków (z tych ostatnich m.in. winniczka).

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Flora
- Lasy
- Rezerwaty