Wstecz

Pałac w Wodzisławiu Śląskim-Kokoszycach
ul. Pałacowa 53, 44-373 Wodzisław Śląski
http://www.kokoszyce.archidiecezja.katowice.pl

 
Pałac w dzielnicy Kokoszyce został wzniesiony około 1822 roku przez ówczesnego właściciela Kokoszyc Wilhelma Franza von Zawadzkiego, otoczony przylegającym parkiem. W 1892 roku Gustav von Ruffer zakupił dobra rycerskie w Kokoszycach, a wraz z nimi ów zamek. Już w następnym roku znacznie go powiększył, dobudowując doń od strony zachodniej dwa skrzydła, czyli obecny korpus główny pałacu oraz jego zachodnią część.

Rozbudowany przez von Rufferów pałac przybrał prawie taką samą jak obecnie ma postać. Jedynie z partii wcześniejszego budynku, łączącej się z korpusem środkowym, wychodziła ponad jego dach strzelista wieża. "Rufferową" rezydencję w porównaniu z dzisiejszym pałacem wyróżniało jeszcze parę innych elementów dekoracyjnych, jak np. sterczyny obeliskowe, wieńczące narożniki i szczyty środkowej części budowli.

W latach 1919-1920 prowadzono wewnątrz pałacu w Kokoszycach prace budowlane, które miały chyba na celu powiększenie jego powierzchni mieszkaniowej, a nadzorował je niejaki Riediger. Wówczas to m.in. powstał pomysł i plan kaplicy zamkowej. Od tej pory znajdowała się w pałacu kaplica. Niewątpliwie też podczas tych prac zburzona została wspomniana strzelista wieża.

Od 1923 roku pałac jest w posiadaniu Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Obecnie znajduje się tu Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny. W imponującym parku znajdują się liczne drzewa pomnikowe oraz inne ciekawe okazy botaniczne.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Pałace dworki
- Parki
- Pomnik przyrody
- Zabytki