Wstecz

Rezerwat Przyrody Dolina Żabnika
Jaworzno, 43-600 Jaworzno

Rezerwat Przyrody Dolina Żabnika
 
Dolina Żabnika to rezerwat przyrody położony we wschodniej części Jaworzna w dzielnicy Ciężkowice. Zajmuje powierzchnię 42,32ha obejmując całą dolinę potoku Żabnik.

Wśród kilkuset przedstawicieli flory znajdują się rzadkie i zagrożone rośliny torfowiskowe, szuwarowe i wodne i to zarówno nizinne jak i górskie, z których kilkadziesiąt jest chronionych prawnie. Z ciekawszych gatunków występują tu: pomocnik baldaszkowaty, omieg górski, rosiczka okrągłolistna, kruszczyk, goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski, listera jajowata, wyblin jednolistny, kosatka kielichowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, centuria pospolita, żurawina błotna, pływacz drobny, ponikło igłowate.

Natomiast bogata i zróżnicowana fauna zawiera ponad 100 gatunków z czego 44 chronionych prawnie. Z ciekawszych gatunków występują tu m.in: śliz, strzebla potokowa, oraz larwy chruścików i widelnic. Takie nagromadzenie i różnorodność zarówno flory jaki i fauny czynią z tego terenu obiekt nie tylko ciekawy, ale i unikatowy.


Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Flora
- Rezerwaty