Wstecz

Kościół p.w. św Marii Magdaleny
ul. Ks. Prałata Jana Banasia 5, 34-312 Międzybrodzie Bialskie
tel. (33) 866-18-20
http://www.parafiamb.plparafia@parafiamb.pl

 
Pod względem kościelnym Międzybrodzie przez wieki należało do parafii Czaniec, dopiero w 1810 roku zbudowano tu kaplicę pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i przydzielono do duszpasterskiej posługi o. Fidelisa Kołatkiewicza.

W 1827 roku ksiądz biskup utworzył ekspozyturę i powierzył ją Ks. Janowi Fitakowi. Obecny kościół w stylu neoromańskim wybudowano w latach 1859-1862 z funduszów cesarskich i pożyczki Galicyjskiego funduszu religijnego. Konsekracja kościoła odbyła się w 1885 roku. W 1961 roku przeprowadzony został generalny remont zewnętrznej części kościoła. Witraże pochodzą z 1938 roku.

W wyniku działań II Wojny Światowej świątynia uległa uszkodzeniu. Dzięki ciężkiej pracy i uporowi parafian budynek został odbudowany zaraz po wojnie.

W kościele znajdują się rzeźby: Chrystus na krzyżu w kruchcie, Maria Magdalena z Chrystusem w wielkim ołtarzu, figury św. Franciszka, bł. Kingi i św. Jana Kantego w lewej bocznej kaplicy, M.B. Bolesnej, św. Jana Ewangelisty i aniołów obok krzyża w prawej bocznej kaplicy. Jest tu także oryginalny katafalk. Na uwagę zasługuje również krzyż z fragmentami figurki Chrystusa zniszczonej przez Niemców w 1943 roku.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne