Wstecz

Kościół św. Jacka w Mysłowicach
ul. Sienkiewicza 45, 41-404 Mysłowice
tel./fax: (32) 222-50-18

Kościół św. Jacka w Mysłowicach
 
Pierwsze plany dotyczące budowy kościoła w Mysłowicach-Morgach czyniono już w 1929 roku.

Jednak projekt budowy kościoła w Morgach doczekał się realizacji dopiero 2 IX 1945. Kościół powstał w wyniku prac społeczności lokalnej. Do budowy wykorzystano cegłę rozbiórkową i inne materiały ze starego baraku oraz radiostacji, która uległa zniszczeniu podczas II wojny światowej. Projektantem kościoła był Franciszek Rygioł - miejscowy technik budowlany, który też osobiście nadzorował wszystkie prace. Kościół pod wezwaniem św. Jacka został poświęcony 24 XI 1946 roku.

W pierwszych latach swojej działalności kościół w Morgach pozostawał filią parafii w Brzezince. Pierwszym opiekunem i jednocześnie kapelanem parafii został w 1 IV 1953 ks. kuratus Stanisław Daniel - katecheta gimnazjalny. 28 V 1957 roku erygowano parafię Św. Jacka. W 1970 roku Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Śląskie), opuściły placówkę przy ul. Granicznej, w której zamieszkiwały od kilkunastu lat.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne