Wstecz

Kościół Ducha Świętego w Orzeszu
ul. Powstańców 6, 43-180 Orzesze
tel. (32) 221-56-19
http://www.orzesze.luteranie.pl

 
Historia ewangelicyzmu w Orzeszu sięga drugiej połowy XVI wieku.

Odprawiano wówczas nabożeństwa w kościołach w Woszczycach oraz w kościele św. Wawrzyńca w Orzeszu. Jednak pierwsza parafia, nie posiadająca wówczas jeszcze kościoła, formalnie powstała w 1872 roku. Parafia nie posiadała wówczas kościoła, ponieważ po okresie walki z Reformacją kościół św. Wawrzyńca przeszedł w ręce katolików. Nabożeństwa odprawiano w ratuszu, później w gospodzie, w cechowni kopalni Fryderyk i Orzesze oraz w kaplicy urządzonej w sali "Domu Jana" w Zawiści.

Obecny kościół parafialny został wybudowany ze środków fundacji Katarzyny Hegenscheidt żony królewskiego radcy Prus Rudolfa Hegenscheidt'a z Zawiści.

Poświęcony został 13 maja 1913 roku. Pierwsze powojenne nabożeństwo odprawiono 15 lipca 1945 roku - przy współudziale stu trzydziestu członków zboru. W 19550 roku przebudowano ambonę kościoła, a wnętrze odmalowano według projektu artysty E. Biszorskiego ze Skoczowa. W 1961 roku sprowadzono trzy dzwony z byłych kościołów ewangelickich w Ząbkowicach Śląskich, Srebrnej Górze na Dolnym Śląsku i Poznaniu, w miejsce oryginalnych dzwonów zabranych w roku 1942.

31 stycznia 1983 roku ks. senior Rudolf Pastucha poświęcił nowy ołtarz, ambonę oraz prezbiterium wykonane z marmuru. W następnym roku zakończono remont kościoła. Odmalowano wnętrze, a w starej "marowni" urządzono kaplicę przedpogrzebową. W latach 1992 i 1993 zgazyfikowano centralne ogrzewanie kościoła, wymieniono dach i rynny, a także dokonano kapitalnego remontu wieży kościelnej.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne