Wstecz

Kościół św. Klemensa
ul. Miłosza 2, 43-140 Lędziny
tel. (32) 216-75-72

Kościół św. Klemensa
 
Kościół parafialny w Lędzinach na tzw. Górce św. Klemensa jest zabytkiem - pomnikiem reprezentującym jedną z najstarszych tradycji chrześcijaństwa na terenie archidiecezji. Tradycja udokumentowana wiąże to miejsce z działalnością Apostołów Słowian. Kościół wzmiankowany jest w 1241 roku. Parafia istniała już w 1325 roku.

Obecny kościół barokowy, murowany, jednonawowy z wieżą, orientowany, zbudowany został w 1769 roku na miejscu kościoła drewnianego. Fundatorem kościoła był długoletni zarządca folwarku lędzińskiego, protestant Piotr Wehowski (względnie Wiechowski) razem z miejscowym proboszczem ks. Piotrem Bierońskim. Poświęcenie (benedykcja) nowego kościoła odbyło się 9 IX 1770 roku. Kościół ten utracił swe znaczenie ośrodka parafialnego na rzecz kościoła św. Anny, usytuowanego w obrębie niżej położonej zabudowy mieszkalnej.

Po erygowaniu 13 IX 1981 roku przy kościele św. Anny odrębnej parafii, kościół św. Klemensa przejął znów funkcje kościoła parafialnego pierwotnej parafii. W podziemiach kościoła pochowane są szczątki budowniczego kościoła - Piotra Wehowskiego i jego rodziny. Na uwagę zasługuje ołtarz główny, pochodzący z około 1803 roku, autorstwa mistrza Schefflera z Krakowa. Do najstarszych elementów wyposażenia kościoła należą: chrzcielnica z 1657 roku, relikwiarz oraz żyrandol z 1792 roku.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne