Wstecz

Kościół p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
tel. (32) 623-26-24
http://www.mikolajchrzanow.diecezja.pl
mikolajchrzanow@diecezja.pl

 
Parafia św. Mikołaja w Chrzanowie po raz pierwszy wymieniana jest w wykazie dziesięciny papieskiej z lat 1325-1327. Pierwszy kościół prawdopodobnie był budynkiem drewnianym.

Pierwsze wzmianki o kościele w Chrzanowie spotykamy w okresie jagiellońskim. Ks. Jan Długosz (1415-1480) w księdze uposażeń kościelnych napisał, że "Chrzanów miasto ma kościół murowany". Nie przekazał jednak wiadomości, kiedy i przez kogo kościół ten został wzniesiony. Z dokumentów Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie dowiadujemy się, że w 1429 roku Mikołaj Rot, murarz krakowski, odebrał zapłatę za budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja.

Istnienie murowanego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Chrzanowie potwierdzają też dane z lat następnych 1470-1480. Wiele więc wskazuje na to, że dzisiejsze prezbiterium kościoła św. Mikołaja biskupa jest najstarszą budowlą w Chrzanowie. Kościół palił się trzykrotnie (w 1646, 1726 i 1748 roku). Miasto się rozwijało i na początku XX wieku zaistniała konieczność poszerzenia wnętrza lub budowy drugiego kościoła w Chrzanowie. Wybrano pierwszą wersję.

Projekt opracował inż. Stanisław Oszacki. Rozbudowę kościoła przeprowadzono w latach 1912 -1914. gdy proboszczem był ks. Jakub Kamieński. Do kościoła chrzanowskiego przylega kaplica św. Stanisława biskupa krakowskiego. W prezbiterium kościoła znajduje się ołtarz główny z 1882 roku, dedykowany patronowi kościoła, według projektu inż. Franciszka Urbańczyka. W ołtarzu umieszczono barokowe figury pochodzące z kościoła Mariackiego w Krakowie: św. Joachima, św. Anny, króla Dawida i czterech aniołów.

Ze starych i cennych przedmiotów w kościele św. Mikołaja na szczególną uwagę zasługuje duży świecznik spiżowy, wczesnorenesansowy, wykonany w 1534 roku przez Hansa Fischera w Norymberdze, a także barokowa chrzcielnica z 1648 roku. W ostatnich latach kościół św. Mikołaja potrzebował renowacji. Prace rozpoczęto od zmiany pokrycia dachowego. Z czasu odnowy skorzystała także dzwonnica. Odnowiono i poddano konserwacji prezbiterium i ołtarz główny.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne