Wstecz

Lamus Dworski - Muzeum w Chrzanowie
ul. Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów
tel./fax: (32) 623-51-73, tel. (32) 753-87-11
http://www.muzeum.chrzanow.pl
muzeum@muzeum.chrzanow.pl

 
Lamus dworski pochodzi z XVI wieku. Obecnie jest siedzibą Muzeum w Chrzanowie.

Był lamusem dworskim Ligęzów. W części zabytkowej zbudowany jest z miejscowego kamienia. Zachował pewne cechy renesansu jak łuk sklepieniowy parteru, czy - znacznie dziś zaburzoną - bryłę architektoniczną. Obecnie piętrowy, częściowo podpiwniczony. Został przebudowany przez ostatnich właścicieli, Loewenfeldów, w końcu XIX wieku. W latach 60. i później został adaptowany do celów muzealnych. Budynek dysponuje siedmioma salami wystawowymi i kilkoma pracowniami.

Od strony południowej znajduje się przybudówka piętrowa z lat 70. W 1969 roku budynek został wpisany do Rejestru Zabytków.

Muzeum w Chrzanowie od 1960 roku gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia zbiory z zakresu historii, kultury oraz przyrody.

Penetracje terenowe i prace badawcze muzeum prowadzi na obszarze określonym przez statut. Dotyczą one: kultury łużyckiej, dziejów miasta i okolic, życia wspólnot lokalnych, ubioru, wytwórczości, architektury drewnianej i wyposażenia wnętrz chłopskich we wsi nadwiślańskiej, tradycyjnej obrzędowości dorocznej i rodzinnej Krakowiaków Zachodnich a także, w dziedzinie przyrody - roślin naczyniowych, mykoflory, fauny oraz budowy geologicznej regionu.

Trzon zbiorów muzealnych uzupełniają systematycznie rozwijane cenne kolekcje i zespoły zabytków, takie jak: szkło biedermeierowskie, pamiątki patriotyczne, naczynia i przedmioty z cyny, judaica, guzy kontuszowe, krakowska biżuteria, ceramika ludowa i pokaźny zbiór malarstwa współczesnego.


Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Muzea
- Zabytki