Wstecz

Jurajskie Parki Krajobrazowe
Bolechowice, 32-082 Bolechowice
http://www.zpkwm.pl/zespol-parkow/o-nas.html

 
Jurajskie Parki Krajobrazowe (właściwie: Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych) to zespół 6 parków o łącznej powierzchni 90038ha, które razem z otuliną (73576 ha) i Ojcowskim Parkiem Narodowym (2146 ha) stanowią największy w Polsce obszar podlegający ochronie.

Z pomysłem utworzenia na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej Parku Krajobrazowego wystąpił w 1948 roku dr Zygmunt Novak, będący później profesorem Politechniki Krakowskiej. Kierował on pracami zmierzającymi do zagospodarowania terenu Jury. Efektem koncepcji planistycznych było powstanie w latach 50. i 60. szeregu rezerwatów przyrody. Parki krajobrazowe powstały dopiero w latach 1980-1982. Ich głównym celem była ochrona przyrody i kultury Jury w powiązaniu z racjonalnym wykorzystaniem dla potrzeb społecznych i turystycznych.

Park Orlich Gniazd (47931 ha) – położony jest na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Praktycznie rozciąga się na całą Wyżynę Częstochowską oraz częściowo Wyżynę Olkuską. W jego granicach znajduje się większość zamków tzw. Orlich Gniazd.

Park Dolinki Krakowskie (13710 ha) – położony w całości w województwie małopolskim. Najbardziej popularne dolinki: Dolina Będkowska, Dolina Bolechowicka, Dolina Eliaszówki, Dolina Kobylańska, Dolina Kluczwody, Dolina Racławki.

Dolina Bolechowicka to dolinka na Wyżynie Olkuskiej znajdująca się między Karniowicami a Bolechowicami, około 15 km od Krakowa. Jest jedną z najpiękniejszych dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wejście do dolinki stanowi tzw. Brama Bolechowicka zbudowana z wapiennych, widocznych z daleka skał o wysokości ok. 30m.

Park Tenczyński (11750 ha) – obejmuje pasmo Garbu Tenczyńskiego. W granicach parku znajduje się Puszcza Dulowska i kompleks lasów tenczyńskich. 5 rezerwatów przyrody: Bukowica, Dolina Mnikowska, Lipowiec, Skała Kmity, Zimny Dół.

Park Rudniański (4610 ha) – leży w południowym krańcu Garbu Tenczyńskiego, od zachodu i wschodu zamknięty doliną potoku Rudno i wzgórzem Kajasówka. Park Bielańsko-Tyniecki (5067 ha) – obejmuje rejon Krakowa z Lasem Wolskim i wzgórzami tynieckimi, wąski pas po Czernichów oraz drugi między Liszkami a Cholerzynem. 4 rezerwaty przyrody: Bielańskie Skałki, Panieńskie Skały, Skałki Przegorzalskie, Skołczanka.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Parki