Wstecz

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny
ul. Lwowska 31, 34-100 Wadowice
tel. (33) 823-37-86

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny
 
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu rozpoczęło działalność w Wadowicach w 1894 roku. Obecną posesję z domkiem przy ulicy Lwowskiej nabyła Maria Lauretta Lubowidzka, Matka Generalna Zgromadzenia.

Siostry założyły w 1897 roku Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo dla ubogich chorych, i uruchomiły w domku przytułek dla sierot. Budowę klasztoru rozpoczęto w 1905 roku. Inwestycje prowadziła przełożona domu, matka Anastazja Gralewska, a wykonawcą był inż. Adam Kozłowski. W 1910 roku otwarto internat dla dziewcząt, a w 1913 roku ukończono i poświęcono kaplicę.

W latach 1938-39 firma Jana Petka nadbudowała II piętro, gdzie siostry uruchomiły Zawodową Szkołę Krawiecką, przekształconą po wojnie w Gimnazjum Krawieckie. W 1947 roku gimnazjum liczyło 160 uczennic, internat 20, a dom dziecka 32 wychowanki. Po likwidacji szkoły (1951 rok) do internatu przeniesiono dom dziecka, a w domku uruchomiono przedszkole. Obecnie oba budynki zajmuje Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci. Siostry Nazaretanki pracowały także w wadowickich przedszkolach, a szczególną sympatią i uznaniem cieszyły się jako siostry wadowickiego szpitala (1898-1951).

Budynek jest trzypiętrowy, ze środkowym ryzalitem, zwieńczonym przyczółkiem. Nad drugim piętrem znajdują się fryz neoromański i gzyms. Elewacja środkowej kondygnacji wykonana została z cegły glazurowanej. W okresie międzywojennym mały Lolek Wojtyła uczestniczył w zajęciach i zabawach dla dzieci organizowanych przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki sakralne