Wstecz

Sanktuarium św. Józefa - Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice
http://www.karmelwadowice.pl
kontakt@karmelwadowice.pl

 
Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach (Klasztor OO. Karmelitów) - "Na Górce" powstał w latach 1897-1899. W całości powiązany jest ze św. Rafałem Kalinowskim. Kościół przyklasztorny ma 3 nawy i jest neoromański. W ołtarzu znajduje się obraz F. Bergmana, ale cały ołtarz i ambonę wykonał mistrz tyrolski Stuplessera.

Cele, czyli pokoje mieszkalne zakonników, zajmują południowe skrzydło klasztoru. W przedłużeniu kościoła, nad magazynem zakrystyjnym mieści się chór zakonny, w którym zakonnicy zbierają się na wspólną modlitwę. Fundatorami ołtarza w chórze, pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, byli Józef i Maria Szafrańscy z Frydrychowic (1900). W zachodnim skrzydle klasztoru znajdują się kuchnia i refektarz (na parterze), sala zebrań wspólnoty i biblioteka (na pierwszym piętrze).

Biblioteka wewnętrzna klasztoru liczy około 20 tysięcy pozycji katalogowych, w tym kilkaset starodruków. Jest to księgozbiór przede wszystkim teologiczny, posiadający dość bogaty dział humanistyki (filozofia, historia, literatura, wydawnictwa encyklopedyczne i informacyjne). W roku 1991 zachodnie skrzydło klasztoru pokryto blachą falistą (przedtem było pokryte dachówką); południowe skrzydło otrzymało nową dachówkę w roku 1994.

Figura św. Józefa, zewnętrzny wyraz czci i kultu dla Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny stała się punktem centralnym przyklasztornego parku. Wstawiennictwu św. Józefa u Boga przypisywano powstanie klasztoru, który służył wielu mieszkańcom miasta i okolicy. Figura ta poświęcona została 16 lipca 1900 roku. Wykonaniem i postawieniem posągu zajął się dwunastoosobowy komitet z Aleksandrem Zembatym na czele.

Prace kamieniarskie, łącznie z wyrzeźbieniem figury, wykonał Wojciech Filek (1858-1914), majster kamieniarski z Wadowic. Statua św. Józefa została wyrzeźbiona w białym piaskowcu. W połowie lat siedemdziesiątych posąg pomalowano, a w roku 1999 zakonserwowano i ponownie pomalowano. W roku 1904 wokół figury zostały posadzone ozdobne drzewa. Z czasem na terenie parku powstała dróżka procesyjna, okalająca figurę św. Józefa.

Od 1992 roku podążających do klasztoru u wejścia na plac kościelny wita posąg św. Rafała Kalinowskiego, wyrzeźbiony w kamieniu przez brata Kazimierza Szczecinę, karmelitę bosego. Nie zdominował on jednak placu. Nad górką i nad miastem czuwa św. Józef, natomiast św. Rafał, gestem uniesionej ręki, błogosławi przybyłych na wadowicka "górkę" pielgrzymów.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Obyczaje
- Zabytki sakralne