Wstecz

Muzeum Pożarnictwa w Alwerni
ul. Korycińskiego 10 A, 32-566 Alwernia
tel. (12) 283-23-23
http://www.ospalwernia.cba.pl/muzeum.html

 
Małopolskie Muzeum Pożarnictwa powstało 4 maja 1953 roku z inicjatywy kapitana Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego. Od prawie pół wieku prowadzi je Ochotnicza Straż Pożarna w Alwerni. Muzeum jest rozszerzane i utrzymywane społeczną pracą członków straży.

Fenomenem jest fakt, że muzeum istnieje dzięki grupie pasjonatów, którzy gromadzą zbiory, konserwują unikalne zabytki techniki, starają się im zapewnić odpowiednie warunki przechowywania. Najcenniejszą częścią zbiorów jest licząca się w skali europejskiej kolekcja dawnych pojazdów strażackich. Na szczególną uwagę zasługuje konserwacja tych unikalnych zabytków prowadzona własnymi siłami i społecznie przez strażaków z Alwerni. Ich wysiłek został doceniony przyznaną w 1999 roku doroczną nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Sybilla" za dokonania w dziedzinie konserwacji unikalnego samochodu strażackiego Mercedes z 1926 roku.

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa jest to najstarsze tego typu muzeum w Polsce z: unikalną, kolekcją strażackich wozów konnych i samochodów pożarniczych, zbiorem medali, odznaczeń, pamiątkowych plakietek i fotografii, a także związane tematycznie z działalnością straży pożarnej, zbiory filuministyczne i filatelistyczne oraz liczne dokumenty i publikacje. Kolekcja Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa jest dziedzictwem kulturowym przedstawiającym stuletnią historię i dorobek straży pożarnych w Polsce.

Atrakcyjne zbiory doceniają turyści oraz liczne wycieczki szkolne ze Śląska, Małopolski i Podkarpacia zwiedzający muzeum. Jednak, aby muzeum faktycznie funkcjonowało i było dobrą wizytówką naszej gminy, a jednocześnie jedną z ciekawszych atrakcji naszego województwa, konieczne jest pozyskanie pieniędzy na jego rozbudowę i wyeksponowania zbiorów muzealnych, które jak do tej pory przechowywane są w magazynach. Myślimy też o ożywieniu placówki przez przygotowanie sali dydaktyczno-szkoleniowej dla uczniów i zwiedzających.

Przez cały czas akcentujemy potrzebę rozwoju turystyki i przyciągnięcia do Alwerni weekendowego turysty. Z pewnością atrakcyjną ofertą dla niego będzie muzeum funkcjonujące na normalnych zasadach, dlatego w 2002 roku Rada Miejska w Alwerni utworzyła Małopolskie Muzeum Pożarnictwa jako gminną instytucję kultury i nadała mu Statut. Od dnia 23 V 2004 roku po zatwierdzeniu statutu Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa przez Walne Zebranie OSP w Alwerni i uzgodnienie z Ministerstwem Kultury organem założycielskim jest OSP Alwernia.

Zbiory Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa powstały przy współpracy wielu ochotniczych straży pożarnych z terenu Małopolski. Muzeum współpracuje z wieloma podobnymi placówkami zagranicznymi w ramach Związku Pielęgnowania Tradycji i Muzeów Dawnego Pożarnictwa z siedzibą w Muehldoff (Bawaria). Organizowane są wymiany, wzajemne wizyty i spotkania miłośników dawnych tradycji straży pożarnych.
Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Muzea