Wstecz

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
Rynek 16, 32-650 Kęty
tel./fax: (33) 845-31-07
http://www.muzeum.kety.plmuzeum@muzeum.kety.pl
renata.bozek@muzeum.kety.pl
alicja.pilch@muzeum.kety.pl

 
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia dobra kultury w zakresie: historii, archeologii, etnografii, sztuki, techniki i przyrody, prowadzi badania naukowe i działalność oświatową.


Początki muzeum w Kętach związane są z kolekcjonerską pasją Aleksandra Kłosińskiego (1892-1974), który w swojej ostatniej woli przekazał miastu i jego mieszkańcom zbieraną przez całe życie kolekcję historycznych pamiątek, do dziś stanowiącą trzon muzealnych zbiorów. Na jej bazie w jubileuszowym roku 1977 utworzone zostały Zbiory Historyczne Miasta Kęty. Ich siedziba znajdowała się w kamienicy przy ul. Mickiewicza.

2 maja 1983 roku Zbiory Historyczne objęło patronatem Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej. Utworzony został oddział tej placówki pod nazwą Muzeum w Kętach. W roku 1994 Wojewoda Bielski nadał Muzeum w Kętach imię Aleksandra Kłosińskiego. Rok później ekspozycję przeniesiono do zabytkowej kamienicy przy kęckim Rynku.


Kolejna zmiana nastąpiła w roku 2000. Na okres trzech lat administratorem zbiorów muzealnych stał się kęcki Dom Kultury. W roku 2003 nakładem Urzędu Gminy Kęty zakończono renowację pomieszczeń I piętra kamienicy, w której mieści się muzeum. Powstały dzięki temu nowe pomieszczenia biurowe oraz sale na wystawy czasowe i organizowane cyklicznie "Wieczory przy armacie". Z początkiem roku 2004 Gmina Kęty powołała do życia nową instytucję: Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, które przejęło od bielskiej placówki pełną opiekę merytoryczną nad zbiorami.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Muzea
- Zabytki