Wstecz

MOKSiR Trzebinia
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia
tel. (32) 612-14-97

MOKSiR Trzebinia
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini jest samorządową instytucją kultury dotowaną przez Urząd Miasta Trzebini. Zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności w zakresie kultury.

W strukturach Ośrodka działa 11 domów kultury, w których prowadzona jest działalność merytoryczna: zajęcia świetlicowe (tenis stołowy, bilard, gry stolikowe) i zajęcia w kołach zainteresowań (plastyczne, komputerowe, teatralne, taneczne, turystyczne, kulinarne, wokalne, modelarskie, szachowe, turystyczne, sportowe, siłownia, aerobik, informatyczne, nauka gry na instrumentach, nauka języka angielskiego, rytmika, kluby seniora).

Organizowane są tu: imprezy okolicznościowe (przedstawienia jasełkowe, Andrzejki, Mikołajki, Dni Babci, Dziadka, Kobiet, Matki, Dziecka), zawody i konkursy o zasięgu gminnym i powiatowym (Powiatowe Zawody Siłowe "Strong –Man" w Myślachowicach, Gminny Konkurs Piosenki "Młoszowskie Nutki" w Młoszowej oraz Gminny Konkurs Karaoke w Myślachowicach), inne (organizacja ferii zimowych, wakacji letnich, turnieje sportowe, festyny, zabawy, konkursy , wystawy artystyczne).

Ośrodek jest głównym organizatorem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców całej Gminy Trzebinia. Corocznie organizowane są m.in.: Dni Trzebini – największa w roku impreza kulturalna, podczas której odbywają się plenerowe przedstawienia operowe i operetkowe na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej, Dożynki Gminne, Pikniki, Koncerty oraz imprezy organizowane z okazji różnego rodzaju świąt (3 Maja, 11 Listopada, Wielkanocne i Bożonarodzeniowe Spotkania z Tradycją).

Do najważniejszych imprez o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim oraz powiatowym organizowanych przez M-GOKSiR zaliczyć należy: Międzynarodowy Turnieje Młodych Talentów w Szachach Aktywnych, Ogólnopolski Turnieje Tańca Towarzyskiego, Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny "Pawie Pióro", Koncert Kolęd w wykonaniu Chórów powiatu chrzanowskiego, Powiatowy konkurs wiedzowy, Powiatowe Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Od czerwca 2007 roku przy Ośrodku działa Punkt Jurajskiej Informacji Turystycznej, w którym można uzyskać informacje o regionie oraz Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Ośrodki kultury
- Rekreacja