Wstecz

Speleoklub Brzeszcze
ul. Ofiar Oświęcimia 49/206, 32-620 Brzeszcze
tel. kom. 609-552-962
pestrob@poczta.onet.pl
Logo Speleoklub Brzeszcze

Speleoklub Brzeszcze
 
13 października 1989r. - 13 ludzi założyło HKTJ - BRZESZCZE. HKTJ (obecnie Speleoklub Brzeszcze) - wywodzi się z działającej wówczas drużyny starszoharcerskiej "Pomarańczowa 40" przy Komendzie Hufca Brzeszcze. Do roku 1998 klub działał w strukturach ZHP, od roku 2001 działa jako Stowarzyszenie.


Na początku działalność członków klubu ograniczała się do poznawania jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Beskidów ze względu na brak funduszy i specjalistycznego sprzętu do pokonywania jaskiń, którego zdobycie (kupno) w tamtych latach równało się z "cudem".

W następnych latach HKTJ rozszerzał swoją działalność działalność o inne rejony jaskiniowe w Polsce, takie jak: Tatry, Sudety, Góry Świętokrzyskie - gdzie zdobywano największe i najgębsze jaskinie.


Oprócz działalności typowo jaskiniowej prowadzona jest działalność eksploracyjna (poszukiwanie nowych jaskiń), szkoleniowa (kursy jaskiniowe dla młodych adeptów) sportowa, wspinaczkowa. Speleoklub Brzeszcze współpracuje z różnymi klubami jaskiniowymi z całej Polski oraz innymi instytucjami, takimi jak Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Urząd Gminy w Brzeszczach.

Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Rekreacja