Wstecz

Kompleks Stawowy Nazieleńce
Nazieleńce, 32-620 Brzeszcze

Kompleks Stawowy Nazieleńce
 
Brzeszczańskie Nazieleńce to jeden z najpiękniejszych i najciekawszych kompleksów leśno-stawowych w Dolinie Górnej Wisły. Kompleks obejmuje kilkanaście stawów rybnych o łącznej powierzchni ponad 150ha, przylegające obszary lasu mieszanego oraz nadwiślańskie łąki.

Stawy rybne to ekosystemy sztuczne, utworzone i utrzymywane przez człowieka, dzięki jego stałym zabiegom i korzystnej lokalizacji w pobliżu cieków wodnych. Jak dowodzą dokumenty historyczne, zbiorniki na Nazieleńcach i hodowlę ryb na tym terenie rozwijano już od XV wieku. Po transakcji wykupu Brzeszcza wraz z całym księstwem oświęcimskim w 1457 roku przez Kazimierza Jagiellończyka, wieś stała się własnością króla polskiego, który osobiście zadbał o rozwój gospodarki hodowlanej na obszarze Brzeszcz.

Źródłem wody dla stawów na Nazieleńcach jest wijąca się na tym terenie Młynówka – ciek łączący rzeki Sołę i Wisłę. Stawy na Nazieleńcach są płytkimi zbiornikami napełnianymi lub opróżnianymi w zależności od potrzeb, np. przy odławianiu ryb, nawożeniu dna, konserwacji grobli. Stawy stanowią wspaniałe środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Szczególnie bogata jest strefa przybrzeżna tworzona przez liczne gatunki roślin wynurzonych, formujących piękne i bogate pasma szuwarów. W kępach zieleni gnieżdżą się i żerują liczne gatunki ptaków. Na stawie Olusia każdej wiosny zwraca uwagę hałaśliwa kolonia mewy śmieszki. Na wielu stawach licznie gnieżdżą się perkozy, których charakterystyczne gniazda-tratwy daje się wypatrzeć na tafli wody. Wśród gęstej roślinności ukryte są gniazda kaczek, rybitw, czy gęsi.

Na terenie Nazieleniec występują bardzo rzadkie w całej Europie gatunki bąka i bączka. Ptaki te nie jest łatwo dostrzec, ale w okresie łęgowym w promieniu kilku kilometrów można usłyszeć charakterystyczne buczenie samca bąka.

Stawy na Nazieleńcach zamieszkują również liczne osobniki z rodziny czapli, które cierpliwie stoją w wodzie polując na ryby. Do rodziny czaplowatych należy też mniejszy od innych czapli - ślepowron. Co ciekawe, jest to gatunek charakterystyczny dla klimatu zwrotnikowego i jego stanowiska w dolinie Górnej Wisły są najbardziej wysunięte na północ Europy.


Wśród roślin przybrzeżnych żyją również ssaki wodne, jak choćby piżmak czy rzęsorek oraz liczne gatunki płazów, w szczególności żaby, kumaka, ropuch, traszek.

Na stawie Przebór szczególnie okazale prezentują się rośliny pływające, zajmujące dużą powierzchnię tafli wody. Występuje tutaj m.in. chroniony gatunek grążela żółtego.
Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Akweny
- Rekreacja