Wstecz

Ośrodek Kultury w Brzeszczach
ul. Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze
tel.: (32) 211-13-91, tel./fax: (32) 211-14-90
http://www.ok.brzeszcze.pl
Logo Ośrodek Kultury w Brzeszczach

 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz środowiska, w którym istnieje.

Jest miejscem sprzyjającym: rozwojowi talentów, odkrywaniu siebie, nawiązywaniu kontaktów, przygotowującym społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze, czytelnictwie, rekreacji, sporcie i turystyce. OK łączy tradycję z nowoczesnością, naukę z przyjemnością, a rozwój indywidualny z ideą wspólnoty rodzinnej i sąsiedzkiej. Zapraszamy na zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ośrodek Kultury prowadzi animację środowiska lokalnego, promuje ideę wolontariatu i wychowania przez działanie, jest ośrodkiem rozwoju społecznego. Realizując swój program organizuje i bierze udział w wielu znaczących imprezach kulturalnych o zasięgu nie tylko wojewódzkim, ale również ogólnopolskim.

Ideą naszego działania jest integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Brzeszcze, w myśl zasady "Pomóżmy ludziom, aby pomogli sobie sami". Realizujemy tę ideę poprzez różnorodne społeczne i kulturalne projekty. Niejednokrotnie pomysł projektu pochodzi od samych mieszkańców.

Wszelkie przedsięwzięcia prowadzone są wspólnie z: samorządem, placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, wolontariuszami oraz sponsorami, ponieważ wierzymy, że im więcej osób i instytucji włączonych jest w opracowanie, sfinansowanie i realizację programu, tym większe jest prawdopodobieństwo jego powodzenia.

Od 1999 roku uczestniczymy w programie Centrum Aktywności Lokalnej, który uczy nowoczesnych metod pracy w społecznościach lokalnych. Od 2003 roku posiadamy certyfikat CAL.

Nasze metody skupiają się wokół trzech haseł:
  • dialog - słuchamy oczekiwań i inicjatyw, formujemy ofertę, oceniamy jej skuteczność, modyfikujemy ofertę, gromadzimy informacje o nowych potrzebach itp.
  • animacja - wspieramy inicjatywy; przestajemy "robić", a zaczynamy "wspierać", wiemy "jak coś zrobić", a nie "co zrobić"
  • partnerstwo - współpraca z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym

Posiadamy sale: kinowo-widowiskową, szkoleniową, taneczne w domach ludowych.
Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Ośrodki kultury