Wstecz

Kościół Św. App. Szymona i Judy Tadeusza
ul. Kościelna 3, 32-050 Skawina
tel. (12) 276-32-30
http://www.szymonijudatadeusz.opoka.org
parafia@szymonijudatadeusz.opoka.org

 
Akt fundacyjny kościółka w Skawinie pochodzi z dnia 19 listopada 1364 roku. Nowo powstały kościół został obdarzony trzema wezwaniami: Ducha Świętego, Maryi Dziewicy oraz świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Fundacja parafii i kościoła miała miejsce sześć miesięcy po nadaniu prawa magdeburskiego miastu.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wcześniej na tym terenie istniał już jakiś kościół bądź kaplica dla kultu religijnego, jak próbują sugerować niektórzy badacze.

Nie można z pewnością tego wykluczyć, mając na uwadze, ze tereny te były już wcześniej zaludnione, na co wskazują liczne źródła.

Istniało tu również zorganizowane lokalne życie społeczne i gospodarcze.

Nie bez znaczenia było zapewne i to, ze te tereny – jako własność klasztoru – były pod jurysdykcją opactwa tynieckiego.

Jeden z nich prowadzi z prezbiterium do zakrystii, drugi zaś został przeniesiony i wmurowany w południową ścianę.

Zdobią go równie stare, kute w żelazie drzwi oraz barokowa chrzcielnica.

W południowej części nawy głównej znajduje się pochodząca z I połowy XVIII w. podziemna krypta grobowa wybudowana dla miejscowych proboszczów oraz dobrodziejów kościoła parafialnego.

W 1968 roku podczas wykonywania nowej polichromii świątyni odkryto w łuku tęczy pomiędzy nawą główna a prezbiterium zabytkową polichromię.

Obecnie kościół to trzynawowa budowla, z oszkarpowanym prezbiterium, nakrytym pięknym, zwierciadlanym sklepieniem.

Ołtarz główny i 2 ołtarze boczne w nawie głównej datowane są na I połowę XIX wieku, zaś pozostałe trzy ołtarze boczne to lata 60. XXw.
Ten obiekt należy do następujących kategorii:
- Zabytki
- Zabytki sakralne